Estadio online | ES | EUS
Menu

Bihotzeko gaixotasunagatiko arrisku txikiagoarekin lotutako jarduera fisikoa

Bihotzeko gaixotasunagatiko arrisku txikiagoarekin lotutako jarduera fisikoa

Ariketa indartsua egiteak baliteke bihotz gaixotasunei lotutako heriotza arriskua murriztea gizon-emakume lodien artean

Nahiz eta obesitatea gaixotasun teknikoen eraginez heriotza arrisku handiago batekin lotu den, datu batzuek erakusten dute jokabide osasuntsuek —hala nola ariketa fisikoak— arrisku hori murriztu dezaketela. Mayo Clinic Proceedings aldizkarian argitaratutako lan batek aztertu du ea zer lotura dagoen jarduera fisikoaren mailaren eta bihotz gaixotasunengatiko heriotzen artean. Ikerlanak 59.000tik gora lagunen datuak erabili ditu, Erresuma Batuan bi inkesta hauetan bilduak: Ingalaterrako Osasunaren Inkesta eta Eskoziako Osasunaren Inkesta. Ikertzaileek neurri antropometrikoak hartu zituzten, parte-hartzaileei beren jarduera fisikoaren mailei buruz galdetu zieten, eta segimendua egin zieten batez beste bederatzi urtez.

Ikerlanak erakusten du jarduera fisikoa lotuta dagoela bihotz gaixotasunagatik hiltzeko arrisku txikiago batekin, eta gorputz masaren indizea (GMI) lotuta dagoela arrisku handiago batekin. Erreferentziazko taldea osatzen zutenek ariketa jarraibideak betetzen zituzten, ariketa indartsuren bat egiten zuten eta GMI normala zuten. Gaixotasun kardiobaskularrengatiko heriotzaren arriskuari dagokionez, ez zen ezberdintasunik izan jarraibideak bete eta ariketa indartsua egin zutenek osatutako parte-hartzaile lodien eta erreferentziazko taldearen artean. Hala ere, ariketa jarraibideak bete zituzten baina intentsitate neurritsuko ariketa besterik egin ez zuten parte-hartzaile lodien artean, bihotz gaixotasunagatiko heriotzaren arriskua erreferentziazko taldearenaren bikoitza baino gehiago izan zen. Aurkikuntza horiek iradokitzen dute intentsitate handiko ariketa babesgarria izan daitekeela bihotz gaixotasunei lotutako heriotzaren aurka, obesitatea duten pertsonen artean.

Datuak: O'Donovan G, Stamatakis E, Stensel DJ, Hamer M. «The Importance of Vigorous-Intensity Leisure-Time Physical Activity in Reducing Cardiovascular Disease Mortality Risk in the Obese». Mayo Clinic Proceedings. 2018ko abuztua; 93(8):1096-1103. doi: 10.1016/j.mayocp.2018.01.016. Epub fitxategia: 2018ko martxoaren 2a.